For deg som er uføretrygdet

VTA er tiltaket for deg som har en varig uføretrygd
eller som har søkt og høyst sannsynlig vil få den innvilget.

Hos oss får du en meningsfylt hverdag og arbeidsdag der oppgavene er tilrettelagt for deg.

Vi kan tilby deg jobb i alle våre avdelinger og i tillegg får du en bonus for det du bidrar med.

 

VTA tiltaket er ikke tidsbegrenset og du har plassen til du eller vi sier den opp.

 

 

For spørsmål, informasjon eller inspill, ta kontakt med:

Ida Martinsen på mobil 91 79 23 98, eller send en e-post

Yrkesveien videre

Et tilbud og et tiltak til deg som har har behov for tett oppfølging og tilrettelegging for å komme i arbeid.

Det legges vekt på å skape mestring og økt motivasjon og finne en realistisk yrkesvei videre – en jobb du mestrer og vil trives i.

Kanmer tilbyr

4

Kartlegging av kunnskap, erfaringer og ønsker for å få til en god match mellom jobbsøker og arbeidsgiver.

Personlig veiledning og opplæring tilrettelegges for hver enkelt, individuelt eller som arrangerte kurs i grupper.

Karriereveiledning og opplæring i karriereferdigheter.

Stor vekt på jobbsøk med CV, søknad og intervjutrening.

Arbeidspraksis hos en, eller flere arbeidsgivere.

Intern og ekstern arbeidspraksis, med tett oppfølging av personlig veileder fra Kanmer.

Kartlegging

man-person-winter-photography-statue-coat-101222-pxhere.com

Kartlegging av kunnskap, erfaringer og ønsker for å få til en god match mellom jobbsøker og arbeidsgiver.

Personlig veiledning og opplæring tilrettelegges for hver enkelt, individuelt eller som arrangerte kurs i grupper.

Karriereveiledning og opplæring i karriereferdigheter.

Stor vekt på jobbsøk med CV, søknad og intervjutrening.

Arbeidspraksis hos en, eller flere arbeidsgivere.

Intern og ekstern arbeidspraksis, med tett oppfølging av personlig veileder fra Kanmer.

Tekst

Kontaktperson:

E-post:

Telefon:

Tekst

Kontaktperson:

E-post:

Telefon:

Ta kontakt med din veileder hos NAV, dersom du ønsker å komme til oss.

Bevisstgjøring og karriereveiledning

 

Les mer om kurset «Klart jeg kan» og samtaleverktøyet vip24

Klart jeg kan

Hvem er jeg?

 

«Klart jeg kan» er et kurs som skal gjøre deg bevisst på dine egne ressurser.

 

  • Det skal gi deg innsyn i hvem du er og hvilke muligheter du har.
  • Det skal også gi deg økt utsyn så du blir bedre kjent med ulike yrker og utdanningen som kreves for at du skal nå ditt drømmeyrke.
  • Kurset går over 6 uker og tar for seg temaer som motivasjon, ressurser, nettverk, roller og identitet, tankens kraft, selvtillit, valg og endring, yrke og utdanning, jobbsøknad og CV.

Klart jeg kan-programmet bygger på LØFT -metodikken.

 

For spørsmål, informasjon eller inspill, ta kontakt med:
Kristin Norderud på mobil 47 28 12 64, eller send Kristin en e-post

 

vip24

Økt bevissthet

 

Vip24 er et profil- og samtaleverktøy som bidrar til økt bevissthet og egne styrker og muligheter. Verktøyet fremmer prestasjoner og proaktiv atferd i forhold til arbeidsliv, studier og livet generelt.

 

Navnet vip24 beskriver våre viktigste profiler som kartlegger verdier, interesser og personlige preferanser i jobb og privat med det mål å:

 

  • Se nye muligheter i jobb, studier og fritid
  • Fremme motivasjon, mestring og engasjement
  • Skape en meningsfull hverdag med overskudd til å takle små og store utfordringer
  • vip24 har med sin positive vinkling på styrker og muligheter i jobb og fritid fokus på å fremme prestasjoner, arbeidsglede og proaktiv atferd.

 

For spørsmål, informasjon eller inspill, ta kontakt med:
Kristin Norderud på mobil 47 28 12 64, eller send Kristin en e-post

 

    Sorry, no posts matched your criteria.