For deg som er uføretrygdet

VTA er tiltaket for deg som har en varig uføretrygd
eller som har søkt og høyst sannsynlig vil få den innvilget.

Hos oss får du en meningsfylt hverdag og arbeidsdag der oppgavene er tilrettelagt for deg.

Vi kan tilby deg jobb i alle våre avdelinger og i tillegg får du en bonus for det du bidrar med.

 

VTA tiltaket er ikke tidsbegrenset og du har plassen til du eller vi sier den opp.

 

 

For spørsmål, informasjon eller inspill, ta kontakt med:

Ida Martinsen på mobil 91 79 23 98, eller send en e-post

Yrkesveien videre

Et tilbud og et tiltak til deg som har har behov for tett oppfølging og tilrettelegging for å komme i arbeid.

Det legges vekt på å skape mestring og økt motivasjon og finne en realistisk yrkesvei videre – en jobb du mestrer og vil trives i.

 • Kanmer AS tilbyr
  • Kartlegging av kunnskap, erfaringer og ønsker for å få til en god match mellom jobbsøker og arbeidsgiver.
  • Personlig veiledning og opplæring tilrettelegges for hver enkelt, individuelt eller som arrangerte kurs i grupper.
  • Karriereveiledning og opplæring i karriereferdigheter.
  • Stor vekt på jobbsøk med CV, søknad og intervjutrening.
  • Arbeidspraksis hos en, eller flere arbeidsgivere.
  • Intern og ekstern arbeidspraksis, med tett oppfølging av personlig veileder fra Kanmer
 • Under tiden hos oss vil vi kunne avklare
  • Stabilitet og Utholdenhet
  • Arbeidstempo
  • Selvstendighet
  • Evner til problemløsing
  • Kreativitet
  • Orden og fremmøte
  • Kartlegging av arbeidssøkerens behov og ønsker
  • Behov for videre utdanning og kompetanseheving
  • Arbeidsforberedende trening kan vare i inntil ett år, med mulighet for forlengelse i ett år til.

Ta kontakt med din veileder hos NAV, dersom du ønsker å komme til oss.

Kanmer AS

ble stiftet 30.11.2001 og er et heleid kommunalt selskap i Nes kommune. Selskapets generalforsamling er personidentisk med Nes kommunes formannskap. Styret består av seks medlemmer, hvorav ett medlem velges av og blant de ansatte. Vi er en vekstbedrift som har arbeidstrening, tilrettelegging og produksjon som hovedområder, har ca. 150 medarbeidere og du finner oss på Runni og Nylænne på Årnes, Funnefoss på Oppaker, Lillerommen i Vormsund og Herredshuset Jessheim.

Selskapets formål er å drive individuell opplæring og utvikling med mennesket i sentrum gjennom allsidig virksomhet. Virksomheten skal være lønnsom og ha høy grad av kvalitet og service

Selskapets visjon er: Vi viser at mennesker…KANMER

  Sorry, no posts matched your criteria.