Velkommen til oss

Vi er en vekstbedrift med arbeidstrening, tilrettelegging og produksjon som hovedområder. I dette tilbyr vi varig arbeid for yrkeshemmede med trygdeytelser, og hospiterings- og praksisplasser for dem som er i en avklarings- eller rehabiliteringfase.

 

Vi er lokalisert på Runni og Nylænne på Årnes, Lillerommen på Vormsund, Herredshuset i Jessheim og Funnefoss på Oppaker og har ca 140 medarbeidere.

 

Vi setter kvalitet høyt, har en solid økonomi og er en stor eiendomsbedrift. Vi jobber for likeverd og økt livskvalitet.

«Selskapets formål er å drive individuell opplæring og utvikling med mennesket i sentrum gjennom allsidig virksomhet. Virksomheten skal være lønnsom og ha høy grad av kvalitet og service»