Kanmer AS

Kanmer ble etablert 30.11.2001 og er et aksjeselskap heleid av Nes kommune. Vi er lokalisert oss på Runni og Nylænne på Årnes, Lillerommen på Vormsund, Herredshuset i Jessheim og Funnefoss på Oppaker og har ca 140 medarbeidere. Kanmer er en vekstbedrift med arbeidstrening, tilrettelegging og produksjon som hovedområder. I dette tilbyr vi varig arbeid for yrkeshemmede med trygdeytelser, hospiterings- og praksisplasser for dem som er i en attførings- eller rehabiliteringsfase.

Selskapets formål er å drive individuell opplæring og utvikling med mennesket i sentrum gjennom allsidig virksomhet. Virksomheten skal være lønnsom og ha høy grad av kvalitet og service

Selskapets visjon: Vi viser at mennesker kan mer

Kvalitet

Vår kvalitetspolitikk – eQuass Sertifisering.
Kvaliteten skal ligge til grunn og prege all vår virksomhet!

Januar 2009 startet Kanmer as opp prosessen med kvalitetssikring i henhold til eQuass – European Quality Assurance in Social Services.

European Quality in Social Services (EQUASS) er utviklet av European Platform for Rehabilitation (EPR). EQUASS tilbyr et omfattende program innen kvalitetssikring og sertifisering, som dekker bransjens krav til god kvalitet på levering av velferdstjenester.

Kanmer as, ble sertifisert mars 2010, og resertifisert 2012, 2014 og 2016. I årene vi har vært sertifisert, har vi jobbet grundig med ytterligere forbedringer innenfor eQuass’ 10 prinsipper.

Equass er et verktøy for kvalitetssikring av attførings- og velferdstjenester. Attføringsbedriftene er ansvarlig for innføringen av standarden i Norge og samarbeider med ASVL om implementering i ASVL’s medlemsbedrifter.

Kvalitetssikringen omfatter 10 prinsipper for kvalitet i levering av velferdstjenester.
  • Lederskap
  • Ansatte
  • Rettigheter
  • Etikk
  • Partnerskap
  • Deltakelse
  • Individfokus
  • Helhetstanke
  • Resultatfokus
  • Kontinuerlig forbedring
EQUASS-pos@0.5x

Hjertesukk

Kampen for arbeidsplassene våre

I juli kom beskjeden! 31 arbeidsplasser skal fjernes fra Kanmer. Den meldingen så vi ikke komme.

Vi har i dag 74 arbeidsplasser øremerket de som er 100% uføre til alt annet arbeid (VTA). Ikke alle har kapasitet til å jobbe fulle dager, så flere har tilrettelagt arbeidstid så i dag fylles disse stillingene av 85 personer.

Sammen utgjør disse personene Kanmers grunnfjell.

Litt bakgrunn

Og hvem er vi? Jo vi er mennesker i alle aldre, vi er fra 18 til noen og seksti år, vi er nesten like mange damer som menn og felles for oss er at vi alle har plager som gjør at vi trenger tilrettelegging for å kunne jobbe.

 

Noen av oss har medfødte ting mens andre kan ha plager fra tidligere yrker etc. Som ansatte i Kanmer beviser vi hver dag at vi er viktige for svært mange bedrifter og privat personer både i og utenfor Akershus fylke og at vi sammen…kan mer.

 

Kanmer jobber kontinuerlig for å ha et bredt tilbud av forskjellige arbeidsoppgaver. De siste tingene vi startet opp var gjenbruksbutikken BrukaNes og i sommer Det glutenfrie Bakeriet.

 

La meg ta BrukaNes som et eksempel Butikken er et samarbeid mellom Esval Miljøpark og Kanmer og har nå vært i drift i rundt to år. Butikken høster daglig flotte tilbakemeldinger på betjening og utvalg. Hvem er betjeningen? Butikken har nesten utelukkende betjening med 100% uføretrygd.

Hva skjedde da vi startet opp BrukaNes?

Kanmer begynte å få telefoner fra uføretrygdede rundt om i Nes som håpet å få prøve seg i butikken og arbeidslivet igjen. Disse personene vil ikke komme frem av ventelister, men er glemt av NAV tiltak så lenge de sitter stille i båten.

Tilbake til saken

Vi ble i september kontaktet av NAV Nes. NAV Tiltak Akershus har hatt en gjennomgang av tildelte plasser for VTA. Denne gjennomgangen skal ha vist en stor skjevfordeling av VTA-plasser i Akershus, der man i Nes har svært mange flere plasser enn andre steder i fylket.

 

For å rette på denne skjevfordelingen vil NAV nå omfordele plasser, og det kan bety at man kutter 31 VTA-plasser i Nes. Disse 31 plassene skal bli borte gjennom at de som slutter i tiltaket ikke blir erstattet. Erfaringsmessig vil da stillingene være borte om ca. 5 år. Hva skjer da?

 

Kanmer som bedrift vil ikke ha mulighet til å opprettholde et tilbud som i dag, halvering av ansatte vil mer eller mindre rasere tilbudet slik vi kjenner det. Avdelinger vil måtte legges ned og arbeidsoppgaver vil ikke lenger kunne tilbys av Kanmer.

 

Blir ventelistene lenger? Sannsynligvis ikke, hvem setter seg på en venteliste som er fem år +?

 

Dere som ringte og ba om muligheten til å starte å jobbe igjen? Bli værende hjemme ! Ikke noe å tilby her. Vi vet at det ropes om alle ut i arbeid! Det er bare det at det ikke fungerer akkurat slik. Forstå det den som vil.

 

Andre uka i oktober la regjeringen frem statsbudsjettet hvor de ønsker en vekst av VTA plasser med 200 nye. Det er vel her det bør jobbes for fler plasser Nav tiltak Akershus?

 

Vi er ikke i tvil om at det trengs fler VTA plasser i Akershus, men å omfordele plasser er urimelig og vil rasere et velfungerende tilbud som finnes i dag. Det finnes bare en god løsning på dette og det er å tilføre fler plasser. Det er mange uføre der ute, la oss jobbe for at alle skal få et tilbud.

«Man starter ikke å bygge hus med å rive grunnmuren fordi en trenger stein til taket.»
Torgeir Krohn, Frustrert Markedssjef, Kanmer

Mange har engasjert seg i saken og det er vi svært takknemlige for og helt avhengige av. Under vil jeg legge ut noen sitater fra fler som er villige til å stå sammen med oss og redde arbeidsplassene våre.

Sitatene er hentet fra diverse artikler i Raumnes som følger saken tett og som anbefales til å holde seg oppdatert.

«Jeg har informert de ansatte om at dette kommer ikke til å skje. Vi skal kjempe for våre arbeidsplasser.»
Roger Nøstvik Daglig leder, Kanmer

«Vi kan ikke lenger søke om nye plasser på Kanmer, og det synes vi er synd for vi ser behovet.»
Merete Hultin von der Fehr, Leder Nav Nes

“Er det en villet politikk fra regjeringens side at mennesker skal måtte reise lenger for å kunne delta på en VTA-plass, samtidig som gode bedrifter straffes for å være nettopp gode?”

Spørsmål fra Sverre Myrli, stortingsrepresentant AP til arbeids-og sosialminister Anikken Hauglie

«Jeg forstår at begrunnelsen er at plassene i Akershus er skjevt fordelt. Da må man spørre seg om ikke økningen det legges opp til nå kan brukes til å rette opp skjevfordelingen framfor å bygge ned plasser»
Tone Trøen, Stortingspresident og stortingrepresentant for Akershus H

«Det mest hårreisende er at de bygger ned et velfungerende tilbud, som vil ramme en velfungerende bedrift»
Kjell Jevne, Nes Høyre

14. oktober 2018

Roger Nøstvik/Torgeir Krohn

Selskapets organisering