Kanmer Arbeidsinkludering AS er en vekstbedrift med arbeidstrening, tilrettelegging og produksjon som hovedområder. I dette tilbyr vi varig arbeid for yrkeshemmede med trygdeytelser, hospiterings- og praksisplasser for dem som er i en attførings- eller rehabiliteringsfase. Kanmer Arbeidsinkludering AS er et datterselskap av Kanmer Eiendom AS. Vi er lokalisert på Runni og Nylænne på Årnes, og Funnefoss på Oppaker og har ca 140 medarbeidere.

Selskapets formål er å drive individuell opplæring og utvikling med mennesket i sentrum gjennom allsidig virksomhet. Virksomheten skal være lønnsom og ha høy grad av kvalitet og service

Selskapets visjon: Vi viser at mennesker kan mer

Årsberetning

Klikk på bildet for å lese og/eller laste ned (PDF).

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.