Kvalitet

Vår kvalitetspolitikk – EQUASS Sertifisering.
Kvaliteten skal ligge til grunn og prege all vår virksomhet!

I januar 2009 startet Kanmer as opp prosessen med kvalitetssikring i henhold til EQUASS – European Quality Assurance in Social Services. European Quality in Social Services (EQUASS) er utviklet av European Platform for Rehabilitation (EPR). EQUASS tilbyr et omfattende program innen kvalitetssikring og sertifisering, som dekker bransjens krav til god kvalitet på levering av velferdstjenester.

Kanmer as, ble sertifisert mars 2010, og resertifisert i 2012, 2014, 2016, 2018 og 2021. I årene vi har vært sertifisert, har vi jobbet grundig med ytterligere forbedringer innenfor EQUASS’ 10 prinsipper. EQUASS er et verktøy for kvalitetssikring av attførings- og velferdstjenester. Attføringsbedriftene er ansvarlig for innføringen av standarden i Norge og samarbeider med ASVL om implementering i ASVL’s medlemsbedrifter.

Kvalitetssikringen omfatter 10 prinsipper for kvalitet i levering av velferdstjenester.
  • Lederskap
  • Ansatte
  • Rettigheter
  • Etikk
  • Partnerskap
  • Deltakelse
  • Individfokus
  • Helhetstanke
  • Resultatfokus
  • Kontinuerlig forbedring

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.