Økt bevissthet

VIP24 er et profil- og samtaleverktøy som bidrar til økt bevissthet og egne styrker og muligheter.
Verktøyet fremmer prestasjoner og proaktiv atferd i forhold til arbeidsliv, studier og livet generelt.

Navnet vip24 beskriver våre viktigste profiler som kartlegger verdier, interesser og personlige preferanser i jobb og privat med det mål å:

 

  • se nye muligheter i jobb, studier og fritid
  • fremme motivasjon, mestring og engasjement
  • skape en meningsfull hverdag med overskudd til å takle små og store utfordringer
  • vip24 har med sin positive vinkling på styrker og muligheter i jobb og fritid fokus på å fremme prestasjoner, arbeidsglede og proaktiv atferd.

For spørsmål, informasjon eller inspill, ta kontakt med:

Kristin Norderud på mobil 47 28 12 64, eller send Kristin en e-post

Hvem er jeg?

«Klart jeg kan» er et kurs som skal gjøre deg bevisst på dine egne ressurser.

Det skal gi deg innsyn i hvem du er og hvilke muligheter du har.

Det skal også gi deg økt utsyn så du blir bedre kjent med ulike yrker og utdanningen som kreves for at du skal nå ditt drømmeyrke.

 

Kurset går over 6 uker og tar for seg temaer som motivasjon, ressurser, nettverk, roller og identitet, tankens kraft, selvtillit, valg og endring, yrke og utdanning, jobbsøknad og CV.

 

Klart jeg kan-programmet bygger på LØFT -metodikken.

For spørsmål, informasjon eller inspill, ta kontakt med:

Kristin Norderud på mobil 47 28 12 64, eller send Kristin en e-post

Kanmer AS

ble stiftet 30.11.2001 og er et heleid kommunalt selskap i Nes kommune. Selskapets generalforsamling er personidentisk med Nes kommunes formannskap. Styret består av seks medlemmer, hvorav ett medlem velges av og blant de ansatte. Vi er en vekstbedrift som har arbeidstrening, tilrettelegging og produksjon som hovedområder, har ca. 150 medarbeidere og du finner oss på Runni og Nylænne på Årnes, Funnefoss på Oppaker, Lillerommen i Vormsund og Herredshuset Jessheim.

Selskapets formål er å drive individuell opplæring og utvikling med mennesket i sentrum gjennom allsidig virksomhet. Virksomheten skal være lønnsom og ha høy grad av kvalitet og service

Selskapets visjon er: Vi viser at mennesker…KANMER