Om oss – Kanmer
 

Om oss

info om oss

Faktaopplysninger:

Kanmer as ble stiftet 30.11.2001 og er et heleid kommunalt selskap i Nes kommune i Akershus. Selskapets generalforsamling er personidentisk med Nes kommunes formannskap. Styret består av seks medlemmer, hvorav ett medlem velges av og blant de ansatte.

 

«Selskapets formål er å drive individuell opplæring og utvikling med mennesket i sentrum gjennom allsidig virksomhet. Virksomheten skal være lønnsom og ha høy grad av kvalitet og service.».

 

Selskapets visjon er: Vi viser at mennesker…KANMER

 

Jeg skriver dette i desember 2016. Uten å ha «fasit i hånd», i form av årsresultat på omsetning, personer ut i jobb og totaloversikt over hvor mye vi har brukt på investeringer.
2016 har så langt vært et fantastisk år for oss. I det store og hele har vi beholdt trofaste kunder og fått mange nye i år. Så godt som alle arbeidsområder har gått med store overskudd(for oss store). Jobber har stått i kø og vi har levert.

 

Den 22.8.16 åpnet BrukaNes. Et samarbeid med Esval Miljøpark. Det er en bruktbutikk som har tatt helt av. Vi får så mange hyggelige kunder fra hele Østlandet. Vi har pr desember fått inn ca 20 tonn fra Esval, og 5-7 tonn fra privatpersoner som leverer brukte gjenstander til oss. Vi håper og tror at eventyret fortsetter i 2017.

 

Kanmer as har 3 solide ben å stå på. 1: Levere tjenester til NAV. 2: Salg av egne varer og tjenester. 3: Utleie av lokaler til private bedrifter.
Vi må hele tiden sørge for at vi er; attraktive, leverer høy kvalitet, riktig pris og tilfredsstiller våre kunders behov hver dag.
Det må vi også i 2017.

 

I år satset vi stort på lærekandidater og lærlinger. Vi har 9 ungdommer inne i dag. De tar utdanningen sin som; kokk, snekker, lager/logistikk. De får meget god opplæring/oppfølging og skal bidra til at Kanmer får flere oppdrag.

 

Vi er en allsidig bedrift, med mange forskjellige arbeidsoppgaver. Årsaken til det er at vi skal kunne tilby NAV et bredt spekter av arbeidstreningsplasser og at vi sprer risikoen ved nedgangstider. Vi kan i dag tilby følgende tjenester: Lagerarbeid, transport, catering, ved, gressklipping, postkjøring, pakking, ledningsprodukter, snekkertjenester, lagerhotell, utleie av lokaler, bruktbutikk, veivalg.

 

Kanmer as har opp gjennom årene tilegnet seg en unik kompetanse innen karriereveiledning og oppfølging av sykemeldte. Vi har høyt utdannede ledere som kan «kjøpes» til bla; interessekartlegging av elever. Hvilke type utdanning ligger best for meg? Hva bør jeg satse på?
Til arbeidsgivere som har arbeidstakere som er sykemeldt, kan vi følge opp!

 

Jeg er så heldig at jeg har en fantastisk gjeng på 150 medarbeidere som står på hver dag. Humøret og arbeidsiveren finner man ikke maken til i hele verden. De færreste av oss greier å spise en hel elefant alene. Hvis vi deler denne elefanten opp i passe biter, greier alle å ta «en bit», vips så er hele elefanten spist opp.

 

Til slutt. 2016 ser ut til å bli et flott år. Vi gleder oss til 2017.

 

Kanmer den 9.sesember 2016

Roger Nøstvik

a

Kvalitet

a

Stilling ledig

a

Ansatte

a

Roger Nøstvik

Jeg er så heldig at jeg har en fantastisk gjeng på 150 medarbeidere som står på hver dag. Humøret og arbeidsiveren finner man ikke maken til i hele verden. De færreste av oss greier å spise en hel elefant alene. Hvis vi deler denne elefanten opp i passe biter, greier alle å ta «en bit», vips så er hele elefanten spist opp.

Vi gleder oss til 2017.

a
F