Kvalitet – Kanmer
 

Kvalitet

Kvalitet:

Vår kvalitetspolitikk – eQuass Sertifisering.
Kvaliteten skal ligge til grunn og prege all vår virksomhet!

 

logo_equass

Januar 2009 startet Kanmer as opp prosessen med kvalitetssikring i henhold til
eQuass – European Quality Assurance in Social Services.

 

Kanmer as, ble sertifisert mars 2010, og resertifisert 2012, 2014 og 2016

I årene vi har vært sertifisert, har vi jobbet grundig med ytterligere forbedringer innenfor eQuass’ 10 prinsipper.

 

Equass er et verktøy for kvalitetssikring av attførings- og velferdstjenester. Attføringsbedriftene er ansvarlig for innføringen av standarden i Norge og samarbeider med ASVL om implementering i ASVL’s medlemsbedrifter.

 

European Quality in Social Services (EQUASS) er utviklet av European Platform for Rehabilitation (EPR). EQUASS tilbyr et omfattende program innen kvalitetssikring og sertifisering, som dekker bransjens krav til god kvalitet på levering av velferdstjenester.

 

Kvalitetssikringen omfatter 10 prinsipper for kvalitet i levering av velferdstjenester.

De 10 prinsippene er:

• Lederskap
• Ansatte
• Rettigheter
• Etikk
• Partnerskap
• Deltakelse
• Individfokus
• Helhetstanke
• Resultatfokus
• Kontinuerlig forbedring

 

 

Les mer om Equass

F