VIP 24 – Kanmer
 

VIP 24

vip24 er et profil- og samtaleverktøy som bidrar til økt bevissthet om egne styrker og muligheter. Verktøyet fremmer prestasjoner og proaktiv atferd i forhold til arbeidsliv, studier og livet generelt.

 

Navnet vip24 beskriver våre viktigste profiler som kartlegger verdier, interesser og personlige preferanser i jobb og privat med det mål å:

  • se nye muligheter i jobb, studier og fritid
  • fremme motivasjon, mestring og engasjement
  • skape en meningsfull hverdag med overskudd til å takle små og store utfordringer

vip24 har med sin positive vinkling på styrker og muligheter i jobb og fritid fokus på å fremme prestasjoner, arbeidsglede og proaktiv atferd.

 

Har du spørsmål rundt dette kan du ta kontakt med:
Arne Bredgaten mobil 977 22 940, mail: arne@kanmer.no
Kristin Norderud mobil 406 94 746, mail: krinor@kanmer.no

F