Arbeidsforberedende trening – Kanmer
 

Arbeidsforberedende trening

AFT (Arbeidsforberedende trening)

Et tilbud og et tiltak til deg som har har behov for tett oppfølging og tilrettelegging for å komme i arbeid.

 

Det legges vekt på å skape mestring og økt motivasjon og finne en realistisk yrkesvei videre – en jobb du mestrer og vil trives i.

Kanmer AS tilbyr

 • Kartlegging av kunnskap, erfaringer og ønsker for å få til en god match mellom jobbsøker og arbeidsgiver
 • Personlig veiledning og opplæring tilrettelegges for hver enkelt, individuelt eller som arrangerte kurs i grupper. 
 • Karriereveiledning og opplæring i karriereferdigheter
 • Stor vekt på  jobbsøk med CV, søknad og intervjutrening
 • Arbeidspraksis hos en, eller flere arbeidsgivere
 • Intern og ekstern arbeidspraksis, med tett oppfølging av personlig veileder fra Kanmer

Under tiden hos oss vil vi kunne avklare

 • Stabilitet og Utholdenhet
 • Arbeidstempo
 • Selvstendighet
 • Evner til problemløsing
 • Kreativitet
 • Orden og fremmøte
 • Kartlegging av arbeidssøkerens behov og ønsker
 • Behov for videre utdanning og kompetanseheving

Arbeidsforberedende trening kan vare i inntil ett år, med mulighet for forlengelse i ett år til.

 

Snakk med din veileder hos NAV om du ønsker å komme til oss

F